· 

Informacija norintiems lankyti laivavedziu kursus

Vandens transporto priemonės gali gerokai pakeisti mūsų gyvenimą – suteikti daugiau laisvės, daugiau spalvų, dovanoti nepakartojamus įspūdžius. Tačiau  jie gali būti kur kas ryškesni tuo atveju, jei būsite ne keleivis, o tas, kuris turi teisę valdyti transporto priemonę. Tačiau tam, kad ši svajonė išsipildytų, vien tik svajoti nepakaks – teks ir šį tą nuveikti.

Norite įgyti teisę valdyti vandens transporto priemonę? Tokiu atveju pirmasis žingsnis, kurį teks įveikti, yra laivavedžių kursų suradimas, jų lankymas ir, savaime suprantama, sėkmingas jų baigimas. Tačiau tie, kurie ruošiasi žingsniui, turėtų žinoti ir daug svarbios informacijos apie šiuos laivavedžio kursus.

Laivavedžių kursai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje paprastai sulaukia didžiausio susidomėjimo, tačiau yra rengiami ir kituose miestuose.

Iš ko susideda šie mokymai? Tai – dar vienas svarbus klausimas, į kurį taip pat  būtina turėti atsakymą. Laivavedžių kursai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar bet kuriame kitame mieste susideda iš : motorinio pramoginio laivo sąvoka ir laivo sandaros; motorinio pramoginio laivo sąvokos ir klasifikacijos; motorinio pramoginio laivo principinė konstrukcijos; motorinio pramoginio laivo eksploatacijos pagrindų ir techninės priežiūros; supažindinimo su pagrindinėmis Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių (CEVNI) nuostatomis; bendrosios charakteristika ir trumpa vidaus vandenų apžvalgos; pagrindiniai duomenų apie vidaus vandenų lociją; tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, taisyklių, kodeksų, reglamentuojančių saugų motorinio pramoginio laivo plaukiojimą;

motorinių pramoginių laivų registravimo tvarkos, žymėjimo ir techninės priežiūros, laivų nacionalinės priklausomybės atpažinimo ženklų, Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimo Lietuvos Respublikoje; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso;  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos reikalavimų. Mokymai susideda iš teorinių žinių ir praktinių mokymų.

Na, o pabaigai – dar keletas pastebėjimų. Tie, kurie nori lankyti šiuos kursus, turi iš anksto užsiregistruoti (galimi įvairūs registracijos būdai). Mokymai centrai, organizuojantys šiuos mokymus, turi teisę atšaukti mokymus. Tokius mokymus organizuojančios įmonės ne tik suteikia įgyti teisę valdyti vandens transporto priemones, bet ir patobulinti jau turimą kvalifikaciją. Norite lengvai bei sėkmingai išlaikyti egzaminą? Atminkite, jog yra daug pagalbinių priemonių, kurias galite naudoti savarankiškai mokymuisi.

 

Laivavedys.lt laivavedžių kursai bei sėkmingai išlaikytas egzaminas dovanos daug puikių galimybių, o svarbiausia – galėsite mėgautis kur kas turiningesniu savo šeimos bei savo laisvu laiku.